חזרה

מדיניות הפרטיות רפאל בתי חולים

אנו, בחברת רפאל בתי חולים בע"מ מפארק עתידים 3, תל אביב, ("בית החולים" ו/או "החברה") מכבדים את פרטיותך, ועל כן בית החולים מתחייב לנקוט במירב המאמצים על מנת לגן עליה. מדיניות זו סוקרת את האופן שבו משתמשת החברה במידע האישי הנאסף על-ידה במסגרת השימוש באתר האינטרנט המופעל על-ידי בית החולים ("האתר").

1. כללי

1.1. מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר המהווים יחד הסכם משפטי אחד ומחייב בין המשתמש לבין החברה. להגדרות במדיניות הפרטיות תהא אותה משמעות כמוגדר בתנאי השימוש, אלא אם צוין כאן אחרת במפורש.

1.2. בעת השימוש באתר הנך נותן את הסכמתך המלאה לתנאי מדיניות פרטיות זו. במידה ואינך מסכים לתנאים הללו, כולם או חלקם, אל תעשה כל שימוש בשירותי החברה המוצעים באתר.

1.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות, מעת לעת ובהתאם לצורך על-פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא התחייבות למתן הודעה. השינויים אשר יבוצעו, במידה ויבוצעו, ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר.

2. כיצד אוספת החברה את המידע של המשתמשים בשירותיה

2.1. כאשר הנכם משתמשים באתר, החברה מודעת לכך ועשויה לאסוף ולתעד את המידע הקשור לשימוש זה, באופן עצמאי או בעזרת ספקי שירותי צד שלישי, אולם ללא זהות המשתמש.
2.2. איסוף מידע סטטיסטי לצורך שירותי מידע וניתוח תעבורה, אנליטיקה ושירותי הגנה לאתר (כמפורט בסעיפים 4 ו-5 להלן).
2.3. מידע שסיפקתם לנו מרצונכם החופשי, כאשר ברצונכם לפנות אלינו באמצעות אמצעי ההתקשרות הזמינים באתר, לרבות טפסים ייעודיים ככל וקיימים.

3. מידע הנמסר לנו באופן וולונטרי

3.1. פנייה לחברה באמצעות אמצעי הקשר הזמינים באתר מחייבת מסירת מידע אישי לצורך טיפול בפנייה. בעת השימוש באתר תתבקש/י למסור מידע אישי כגון שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, ומספר טלפון; אנא הקפידו על מסירת פרטים נכונים, מלאים ולא שגויים או מסולפים.
3.2. אין למסור לחברה מידע רפואי באמצעות אתר האינטרנט.
3.3. יתכן כי פניותיך לחברה תישמרנה ו/או תוקלטנה לטובת בקרה ושיפור השירות. אינך מחויב/ת למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים/ה ומצהיר/ה בזאת שהמידע האישי שהינך מספק/ת לנו ניתן לנו מרצונך החופשי, וכיוצא בכך הינך מסכים/ה כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע של החברה.
3.4. אנו לא נאסוף מידע אישי ללא קבלת הסכמתך, אשר ניתנת, בין היתר במסגרת קבלתך את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

4. מידע הנאסף על-ידינו באופן אוטומטי:

4.1. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע סטטיסטי בין השאר בנוגע להתנהגותך, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך.
4.2. מידע סטטיסטי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול בין היתר, את אופן ודרך פעילותו של המשתמש/ת באתר, את זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש/ת, סוג המכשיר הנייד וגרסת המכשיר הנייד, שפת המכשיר, זרם ההקלדות (Click Stream), עוצמת, צורת ואופן ההקשות וכו'. המידע הסטטיסטי הנאסף על ידנו (ובהתאם לשיקול דעת החברה ובאישורה, על ידי צדדים שלישיים) עשוי להכיל מידע על נוהגי השימוש שלך ודפוסי ההתנהגות שלך באתר, השירותים אותם ביקשת, מיקומו הגיאוגרפי של המכשיר שממנו התחברת לאתר, דפדפן וכדומה.

5. עוגיות (Cookies):

5.1. במהלך השימוש באתר, החברה ו/או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (Cookies) (או טכנולוגיות אחרות דומות). טכנולוגיות אלו מאפשרים לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באתר באופן אוטומטי, ומשפרת את חווית השימוש של המשתמש/ת באתר. בין היתר, החברה נעזרת בעוגיות על מנת לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות לאתר.
5.2. בכל עת עומדת בפניך האפשרות לחסום ו/או למחוק עוגיות באופן עצמאי על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש. בהתאם לכך, ייתכן כי חלק מהשירותים לא יהיו נגישים ו/או חוויית המשתמש תהא מוגבלת

6. מטרות האיסוף והשימוש במידע

6.1. על מנת לאפשר לך להשתמש באתר, כמו כן לצורך שינוי ושיפור התכנים והשירותים באתר והתאמתם לאופי המשתמשים באתר, לרבות העדפותיך, כפי שמשתקף מניתוח המידע הסטטיסטי שנאף בחברה, לרבות הרגלי השימוש של המשתמשים.
6.2. החברה תשתמש במידע האישי שמסרת, בין היתר כדי להעניק שירותי תמיכה טכנית וכן גם לצורך אימות לצורך מתן שירותי התמיכה וכניסה לאתר בעת הצורך באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או המענה הטלפוני לפי הפרטים שמסרת בעת הרישום בקשר לשימושך באתר.
6.3. החברה תשתמש במידע הסטטיסטי, לרבות קבצי עוגיות, שנאסף ונאגר אצלה לצרכיה הפנימיים, השיווקיים או המסחריים, לרבות על מנת לדאוג לתפעול ושיפור האתר ופיתוחו. לשם כך, עשויה החברה להסתייע בצדדים שלישיים לצורך איסוף וניתוח המידע הסטטיסטי והאנונימי כדי ללמוד על הרגלי השימוש שלך ושל יתר משתמשי האתר
6.4. כדי להציע לך חשיפה לתכנים רלוונטיים ו/או לשלוח אליך מדי פעם ניוזלטרים ו/או הודעות, ובהם עדכונים על חידושים באתר והודעות ו/או פרסומות שונות, שאנו חושבים שאתה עשוי למצוא בהם עניין ("דבר פרסומת").
6.5. החברה תשתמש במידע שמסרת או במידע שנאסף אצלה, לכל מטרה אחרת בקשר עם אספקת השירותים, לרבות כל מטרה המפורטת במדיניות זו ו/או בסעיפים אחרים בתנאי השימוש
6.6. לכל מטרה אחרת אשר תשכים לה באופן מפורש.

7. שיתוף מידע עם צד שלישי:

7.1. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים או את המידע האישי והמידע הסטטיסטי שנאסף עליך באתר אלא באחד מהמקרים המפורטים להלן:
7.1.1. אם החברה ביקשה את רשותך, ואת/ה נתת את הסכמתך המפורשת לכך;
7.1.2. אם מסירת המידע האישי הינה לנותני שירותים של החברה ו/או לפועלים מטעמה שהוסמכו לכך בדין או בחוזה, ככל ששיתוף המידע נדרש לצורך אספקת השירותים ו/או תפעול האתר.
7.1.3. ויובהר כי החברה עשויה להשתמש בתוכנת צד שלישי כדי לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע הנאסף משימוש בשירותיה. תוכנות מעין אלו כוללות, ללא הגבלה, שירותי ניתוח סטטיסטי (אנליטיקס), שירותי איחסון, שליחת אימיילים והודעות כתובות לטלפון הנייד;
7.1.4. לתאגידים הקשורים לחברה ובעלי השליטה בה, לרבות חברות אם, חברות בת וחברות שבשליטתן;
7.1.5. כדי לזהות, למנוע או לטפל בבעיות אבטחה או בעיות טכניות וכן במצבים שבהם נעשה שימוש באתר על ידי מי שנחזה כי אינו מורשה להשתמש בשירותים וזאת כדי למנוע הונאות והתחזות;
7.1.6. על מנת למלא אחר כל דין, לרבות בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של בית משפט או כל ערכאה מוסמכת או רשות אחרת, המורה לחברה למסור את פרטיך או המידע האישי אודותיך לידי בית המשפט או הערכאה או הרשות האחרת או לידי צד שלישי כלשהו;
7.1.7. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב את חשיפת פרטיך;
7.1.8. אם תבצע/י באתר פעולה אשר לדעת החברה עומדת בניגוד לדין או בניגוד לתנאי השימוש;
7.1.9. אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר או תמכור את פעילות האתר ו/או תעביר בכל דרך שהיא את האתר, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, בתמורה או שלא בתמורה, בין אם בדרך של המחאת זכויות ובין אם בדרך של מתן רישיון או רישיון-משנה, ובלבד שצד שלישי זה יהיה מחויב למלא אחר כללי תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות;
7.1.10. לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי שלכם באמצעות ספקי שירותי חיצוניים של החברה, כפי שנדרש במידת הצורך ובלבד שספקים אלה חתומים על הסכמי סודיות מול החברה ומחויבים על פיהם לשמירה על סודיות ושימוש המידע למטרת השירות אותו מספקים בלבד; וכן,
7.1.11. החברה עשויה להעביר מידע סטטיסטי, בתמורה או שלא בתמורה, לצדדים שלישיים המצויים עמה בקשרים עסקיים או אחרים, לרבות חברות העוסקות בניתוח מידע סטטיסטי אנונימי כאמור לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, או לצרכים אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
7.2. החברה לא תישא בכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או נטען כי נגרם על ידי או בקשר לשימוש או ההסתמכות על כל תוכן, מוצרים או שירותים הזמינים בתוך או באמצעות קישורים הזמינים באתר או מקושרים אליו. רוב האתרים המקושרים הללו מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות החלים על השימוש באתרים אלו. רצוי תמיד לקרוא מסמכים אלו בעיון לפני השימוש באתר.

8. זכויות המשתמש

8.1. ככלל, מידע אישי ישמר במאגר/י המידע של החברה לפרק הזמן הדרוש לחברה לצורך מענה לפניית המשתמש או מתן השירות הרלבנטי למשתמש, לפי העניין, וכל עוד יש לחברה צורך לגיטימי או חובה חוקית או אחרת לשמור אותו עפ"י כל דין. מידע אנונימי יישמר במערכות המידע של החברה ללא הגבלת זמן (כל עוד הדבר אינו אסור עפ"י כל דין).
8.2. הנך זכאי לעיין במידע האישי המוחזק אודותיך במאגר/י המידע של החברה. אנחנו נפעל למילוי בקשתך בהתאם למוטל עלינו עפ"י החוק ככל שתבקשו לתקן, לעדכן או למחוק את המידע, באמצעות משלוח פניה לחברה בדוא"ל: raphaelhospitals.co.il@privacy.
8.3. על אף האמור לעיל, מידע אישי הדרוש לחברה לצורך המשך ניהול עסקיה ו/או הדרוש לצורך מטרה לגיטימית כדוגמת התגוננות מפני תביעות (והכל, ככל שיידרש) ימשיך להישמר ע"י החברה למשך הזמן הדרוש לה עפ"י חוק, אולם הגישה לו תוגבל לצרכים משפטיים או טכניים בלבד.
8.4. לתשומת ליבך כי מחיקת המידע האישי כאמור עלולה למנוע מהחברה לספק לך את השירותים המוצעים באתר, כולם או חלקם. במידה ותבקש/י מהחברה למחוק את המידע האישי לגביך, החברה שומרת לעצמה את הזכות, והנך מאשר לחברה בזאת, להפוך את המידע האישי למידע סטטיסטי, שלא יאפשר זיהוי שלך.

9. קטינים

9.1. האתר מיועד רק למי שמלאו לו 18 שנים ומעלה. אנו שומרים לעצמינו את הזכות לחסום את גישתך לשירות אם הינך מתחת לגיל 18.

10. אבטחת מידע

10.1. החברה מיישמת אמצעים מתקדמים לאבטחת מידע ומקיימת נהלים ומדיניות אבטחת מידע כנדרש לפי דין. לתשומת ליבך כי מערכות ונהלים אלה אומנם מקטינים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערכות המחשוב של החברה ולשרתיה, אולם הם אינם מספקים בטחון מוחלט מפני פריצה ו/או גישה לא מורשית כאמור. לאור האמור, החברה אינה מתחייבת כי שירותיה יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה או גישה לא מורשית למידע המאוחסן על גבי מערכות המחשוב של החברה. כמו כן, עליך לשמור על שם המשתמש/ת וסיסמת הגישה לאתר, ולהימנע מלחשוף אותם לכל אדם אחר.

11. יצירת קשר

11.1. לכל בקשה או דרישה אנו צרו עימנו קשר באמצעות דף זה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: privacy@raphaelhospitals.co.il ואנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך בתוך זמן סביר.

נשמח לעמוד לשירותכם

שעות הפעילות של מרכז השירות והמידע: ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:30
טלפון: 03-7752000. בנוסף ניתן להשאיר פרטים בטופס יצירת הקשר באתר
ונציגנו יחזרו אליך בהקדם.

 

שדות המסומנים ב* הינם שדות חובה

חייגו עכשיו
  • טלפון
    03-775-2000
  • כתבו לנו
  • בקרו אותנו
    פארק עתידים, בניין מספר 3, תל אביב